En skottkärra fylld med maskrosor stå på en grön gräsmatta. En spade står lutad mot skottkärran.

Trädgårdsavfall

Återvinn ditt trädgårdsavfall så gör du en insats för miljön! I första hand kan du ordna återvinningen själv med en kompost i trädgården. Vi erbjuder också en tjänst där du får ditt trädgårdsavfall hämtat mot en avgift under hela säsongen - eller så kan du lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral.

Kvistar, växtdelar och flisade grenar kan du själv kompostera och tillverka eget jordförbättringsmedel av till dina odlingar. Har du inte plats för en kompost eller inte användning för kompostmullen? Då kan du få trädgårdsavfallet hämtat hemma – eller lämna det till en återvinningscentral.

Få ditt trädgårdsavfall hämtat

Vill du att vi hämtar ditt trädgårdsavfall så du slipper köra iväg med det själv? Då ska du anmäla dig till vår tjänst Hämtning av trädgårdsavfall. Du får då du ett separat kärl för trädgårdsavfall som vi tömmer varannan vecka mellan april och november.
Läs mer och anmäl dig via länken Hämtning av trädgårdsavfall, under ”Läs mer” här intill.

Engångshämtning av trädgårdsavfall

Det går också att beställa enstaka hämtningar av trädgårdsavfall mot en avgift. Du kan antingen beställa en så kallad storsäck på 1 000 liter från oss, eller gå ihop med några grannar och beställa en container. Containrarna rymmer 10-20 kubikmeter.

Här lämnar du trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall

  • Löv
  • Mossa
  • Kvistar och grenar
  • Gräsklipp
  • Rabattrens
  • Mindre mängder fallfrukt (max en fjärdedel av kärlet)
  • Hö och halm

Trädstammar och stubbar:
Enstaka mindre och rena stubbar, som är helt fria från jord och sten, kan du lämna på SÖRABs anläggningar Hagby i Täby eller Löt i Vallentuna. Större mängd, stora och/eller orena stubbar tas endast emot på Löt.

Vad händer med trädgårdsavfallet?

Trädgårdsavfall som vi hämtar hos dig eller som du själv lämnar till någon av SÖRABs återvinningscentraler eller kompostanläggningar, tas om hand på två sätt:

  • Löv, gräs och tunnare grenar sorteras ut och levereras dels till en rötningsanläggning där det produceras biogas och dels till en kompostanläggning där olika jordprodukter produceras.
  • Grövre grenar och stammar flisas och blir biobränsle till olika värmeverk.

Stoppa invasiva arter i trädgården

Hjälp till att förhindra spridning av invasiva främmande arter i vår miljö! Exempel på sådana arter är blomsterlupin, jättbalsamin, jättebjörnloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros. Sådana växter riskerar att bidra till mindre mångfald genom att föröka sig aggressivt och konkurrera ut den naturliga floran. Frön och delar av invasiva främmande växter bör därför helst brännas upp. Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda i trädgården.
Läs mer om invasiva arter under ”Läs mer” här intill.