En hopknuten restavfallspåse

Restavfall (hushållssopor)

Vad är egentligen restavfall? Jo, det är det den lilla resten som finns kvar när du har sorterat ut allt som går att återanvända och återvinna.

Inget farligt avfall i soppåsen

Det allra viktigaste är att soppåsen inte innehåller kemikalier eller elprylar. Läs mer om var du kan lämna sådana saker under Farligt avfall och El – Elbox.

Restavfallet ska vara brännbart

Det näst viktigaste är att soppåsen bara innehåller brännbara sopor, som till exempel blöjor, plåster, bomullstops, dammsugarpåsar och liknande.

Sortera ut matavfallet

Sortera ut ditt matavfall från resten av soporna. Då kan dina matrester göra nytta som biogas och biogödsel istället för att eldas upp. Använd bara papperspåsar till matavfallet. Läs mer om detta under rubriken Matavfall.

Sortera ut förpackningar och tidningar

Förpackningar av alla slag och tidningar bör inte heller ligga i soppåsen. Lämna detta till återvinning istället så kan materialet leva vidare i nya förpackningar och produkter. Läs mer under Förpackningar och tidningar om dessa och var du kan lämna dem.