Elavfall nertryckt i en metallfärgad papperskorg

Elavfall

Elektronikprodukter kan innehålla miljöfarliga ämnen som kvicksilver, kadmium och bly. Därför måste produkterna lämnas som elavfall. Till elektronikprodukter räknas saker som drivs av el eller batteri, till exempel datorer, vitvaror, mobiler och belysning. Kom även ihåg spelande vykort och leksaker som rör sig eller låter.

Lämna mindre elavfall här (kostnadsfritt för privatpersoner):

*Du kan lämna ditt elavfall till alla butiker som säljer elektronik. För alla butiker gäller en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt till butiken. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all typ av konsumentelektronik mindre än 25 cm oavsett om du handlar en ny eller inte.

Mer information om butiksinsamling på El-kretsens hemsida.

Större elavfall

Spisar, tvättmaskiner, kylskåp och andra vitvaror lämnar du på en återvinningscentral, vilket är kostnadsfritt för privatpersoner. Du kan också beställa hämtning mot en avgift. Vi hämtar på dagtid och du behöver själv bära ner avfallet till bilen som hämtar. För beställning och mer information, kontakta Servicecenter.

OBS! Förvara inte trasiga lågenergilampor hemma

Trasiga lågenergilampor och lysrör kan utgöra en hälsofara eftersom de innehåller kvicksilver. Följ kemikalieinspektionens råd:

Om en lågenergi­lampa eller en gammal termometer går sönder, använd inte dammsugare för att städa upp resterna eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften. Samla upp de trasiga resterna exempelvis med hjälp av ett styvt papper och torka ytorna i närheten med en fuktig trasa. Lägg pappret, rester av lampan eller termometern och trasan i en behållare som du kan försluta med tättslutande lock. Märk behållaren så att det framgår att den kan innehålla kvicksilver. Tvätta händerna och vädra rummet i 20-30 minuter av försiktighetsskäl. Lämna den uppmärkta behållaren till en återvinningscentral eller mobila återvinningscentralen som tar emot farligt avfall.