Bild med farligt avfall

Farligt avfall

Vissa avfall kan vara giftiga eller cancerframkallande, och kan skada människa och miljö om de lämnas på fel ställe. De ska därför lämnas till särskild insamling. Det rör sig till exempel om kemikalier, batterier, lågenergilampor, målarfärg (även vattenbaserad), nagellack och parfymer.

Lämna ditt farliga avfall här: