En hopknuten restavfallspåse

Restavfall (hushållssopor)

Vad är egentligen restavfall? Jo, det är det den lilla resten som finns kvar när du har sorterat ut allt annat som går att återanvända eller återvinna, eller sådant som inte alls ska vara i soporna.

Inget farligt avfall i soppåsen

Men om man inte orkar källsortera? Då finns det fortfarande ett måste, det viktigaste: soppåsen får inte innehålla kemikalier eller elprylar. Läs mer om var du kan lämna sådana saker under Farligt avfall och Elavfall.

Restavfallet ska vara brännbart

Så småningom kanske du är redo för nästa utmaning, det näst viktigaste: att soppåsen bara innehåller brännbara sopor, som till exempel blöjor, plåster, bomullstops, dammsugarpåsar och liknande.

När det är klart, då är det dags att tänka källsortering. Börja gärna med matavfallet, som är ganska enkelt att sortera ut. Sedan går resten av bara farten, lycka till!