Bild på förpackningar

Förpackningar och tidningar

När du handlar något så får du oftast med dig en förpackning som produkten ligger i. Förpackningen ska lämnas till återvinning. Samma sak gäller returpapper, det vill säga tidningar och tidskrifter. De som producerar förpackningar ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Kommunerna ansvarar på motsvarande sätt för returpapper. Du kan lämna sådant material i en återvinningsstation, om inte din hyresvärd eller bostadsrättsförening har ordnat egen insamling.

Här lämnar du förpackningar och tidningar

Gör först så här

Förpackningarna ska vara helt tömda och någorlunda torra. Om du har förpackningar gjorda av flera material så sorterar du efter det material som du uppskattar väger mest. Går förpackningen enkelt att dela upp ska materialen lämnas var för sig. Ta till exempel ett chipsrör: ta av locket (plast) och sortera röret som kartong (röret har en metallbotten, men större delen av röret är kartong).

Endast förpackningar och tidningar i behållarna

I återvinningsstationernas behållare får du endast lämna förpackningar och tidningar.

Andra föremål i glas, plast, metall eller papper, som inte är förpackningar, får du istället lämna på en plats som tar emot grovavfall. Till exempel Grovavfallspunkten, Returpunkten, ReTuren eller Återvinningscentralerna. Läs mer under Grovsopor.