Förpackningar och tidningar

När du handlar något så får du oftast med dig en förpackning som produkten ligger i. Förpackningen ska lämnas till återvinning. Samma sak gäller tidningar och tidskrifter. Det är den som producerat förpackningen som också ansvarar för insamlingsmöjligheterna vid en återvinningsstation. Från och med 1 januari är det kommunerna som ansvarar för insamlingen av tidningar/returpapper. Hanteringen för dig är dock densamma; du lämnar avfallet vid en återvinningsstation om inte din fastighetsägare tillhandahåller insamling från ett miljörum i fastigheten.

Här lämnar du förpackningar och tidningar

Gör först så här

Förpackningarna ska vara tomma och rena. Skölj ur med kallt vatten och låt torka. Om en förpackning består av olika material som inte går att dela på, sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av. Går den att delas upp ska materialen lämnas var för sig. Ta till exempel ett chipsrör: ta av locket (plast) och sortera röret som kartong (röret har en metallbotten, men större delen av röret är kartong).

Endast förpackningar och tidningar i behållarna

I återvinningsstationernas behållare får du endast lämna förpackningar samt tidningar, inte andra föremål i glas, plast, metall eller papper. Sådant får du istället lämna på återvinningscentralen, till ReTuren eller till annan insamling av grovavfall. Läs mer under Grovsopor.