Hämtning av trädgårdsavfall

Det mesta av trädgårdsavfallet vi hämtar komposteras eller rötas och blir jord och biogas. Vill du också få ditt trädgårdsavfall hämtat? Kontakta vårt Servicecenter för att beställa.

Under växtsäsongen hämtar vi trädgårdsavfall på samma sätt som matavfall och brännbart: i kärl och varannan vecka.

Detta ingår vid hämtning av trädgårdsavfall

 • Ett 370-literskärl för trädgårdsavfallet.
 • Tömning fredagar varannan vecka, totalt 16 gånger under säsongen (april-november).

För avgifter, se gällande avfallstaxa under Läs mer.

Beställ tjänsten

Beställ trädgårdsavfallshämtning genom att kontakta vårt Servicecenter:
servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00

Det här får du lägga i kärlet

Exempel på vad du får lägga i trädgårdskärlet:

 • Blommor
 • Gräsklipp
 • Löv
 • Mindre mängder fallfrukt (max en fjärdedel av kärlet)
 • Ogräs
 • Ris och små kvistar (max 3 cm i diameter)

Exempel på saker som du INTE får lägga i kärlet är jord, sten, stubbar, krukor, påsar eller matavfall.

Tänk på det här inför hämtningen

 • Se till att locket på kärlet går att stänga och att draghandtaget är vänt ut mot vägen.
 • Lägg trädgårdsavfallet löst i kärlet. Säckar är inte tillåtna.
 • Kärlet får väga max 75 kg för att bli tömt. Om du har exempelvis mycket fallfrukt kan du dela upp det på flera hämtningar.
 • Kvistar och mindre grenar får vara max 3 cm i diameter.
 • Ställ fram kärlet till tomtgränsen. Kärlet töms varannan fredag från klockan 07.00.

Tidigt och sent på säsongen kan det vara frost på natten och avfallet kan frysa fast i kärlet. Ruska på kärlet strax före hämtningen eller stöt loss avfallet med exempelvis ett kvastskaft. Om fastfruset avfall blir kvar i kärlet efter tömning kan du behöva beställa en extra hämtning mot en avgift.

Har du större mängder trädgårdsavfall kan du lämna detta kostnadsfritt på en återvinningscentral.

Glömde du ställa fram kärlet eller behöver du en extra hämtning?

Kontakta Servicecenter för att beställa en budad hämtning (se gällande taxa för avgift). Extra hämtning sker närmaste fredag för att undvika onödiga transporter.

Tömningsdagar 2021 Duvbo & Hästhagen

I Duvbo och Hästhagen töms trädgårdsavfallet fredagar jämna veckor. Dessa datum gäller säsongen 2021:

 • 23 april
 • 7 maj
 • 21 maj
 • 4 juni
 • 18 juni
 • 2 juli
 • 16 juli
 • 30 juli
 • 13 augusti
 • 27 augusti
 • 10 september
 • 24 september
 • 8 oktober
 • 22 oktober
 • 5 november
 • 19 november

Tömningsdagar 2021 Övriga stadsdelar

I övriga stadsdelar (utom Duvbo och Hästhagen) töms trädgårdsavfallet fredagar udda veckor. Dessa datum gäller säsongen 2021:

 • 16 april
 • 30 april
 • 14 maj
 • 28 maj
 • 11 juni
 • 25 juni
 • 9 juli
 • 23 juli
 • 6 augusti
 • 20 augusti
 • 3 september
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 15 oktober
 • 29 oktober
 • 12 november