Tack för maten!

Genom att sortera ut ditt matavfall bidrog du till att minska koldioxidutsläppen med cirka 622 ton under 2017.

Här är lite statistik om sundbybergarnas matavfall, år 2017:

  • Sammanlagt sorterade ni ut 1 559 000 kilo matavfall.
  • Det insamlade matavfallet har fått producera biogas som räcker för att köra 296 210 mil med en biogasbil. Det innebär att nettoutsläppen av koldioxid har kunnat minska med 622 041 kilo, jämfört med om fossila bränslen hade använts istället.
  • På en påse matavfall (2 kg) kan du köra nästan 4 km med en biogasbil. Med sundbybergarnas matavfall 2017 kan man åka 74 varv runt jorden!

Sopbilarna drar lite mer än en personbil, men de går på biogas och vi är tacksamma för din insats med källsorteringen!

Havregrynsgröt på köpet

Växtnäringen som man får från en påse matavfall (2 kg) räcker för att odla havre till 18 portioner havregrynsgröt.