En hög med vikta tidningar

Returpapper

Från och med 2022 har landets kommuner ansvaret för hanteringen av returpapper, eller "tidningar" som det brukar stå på insamlingsbehållarna. Returpapper är därmed ett kommunalt avfall som endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera.

I Sundbyberg och ett antal andra norrortskommuner sköter det regionala avfallsbolaget SÖRAB tidningsinsamlingen från och med 2022.

Fastighetsnära tidningsinsamling

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) får samla in tidningspapper från fastigheter i Sundbyberg.

Har du eller din förening tidningsinsamling idag? Kontrollera att er entreprenör är auktoriserad hos SÖRAB. Under Läs mer finns en länk till SÖRABs webbplats där det finns en lista över auktoriserade entreprenörer.

Har du inte tidningsinsamling, men skulle vilja ha det? Fastighetsnära insamling kan beställas för flerbostadshus och verksamheter samt småhus i områden med gemensam avfallshämtning. Anlita en entreprenör som SÖRAB har godkänt.

Avgift för hämtningen beslutas och betalas till den godkända entreprenör du anlitar.

Fastighetsnära tidningsinsamling i Hallonbergen, Ör och Ursvik

I stadsdelarna Hallonbergen, Ör och Ursvik äger Sundbyberg Avfall & Vatten stationära sopsugar med bland annat tidningsinsamling. Boende och mindre verksamheter i fastigheter som är kopplade till en sådan sopsug kan lämna returpapper i inkasten märkta ”tidningar”.

Tidningsinsamling på återvinningsstationer

Det finns också publika behållare för tidningar på alla återvinningsstationer som FTI ansvarar för. SÖRAB har ett avtal med FTI om att få ha tidningsbehållare på deras återvinningsstationer i Sundbyberg och de andra ägarkommunerna. Så här ser ansvarsfördelningen ut i stora drag:

  • FTI ansvarar för att behållarna för förpackningar töms och att det är städat runt både förpacknings- och tidningsbehållarna.
  • SÖRAB ansvarar för att behållarna för tidningar töms.
  • FTI har också en kundtjänst som invånarna kan kontakta för klagomål eller frågor om återvinningsstationerna. De informerar sedan SÖRAB ifall de får klagomål på tidningsbehållarna.