Avfallskvarn

En avfallskvarn kan vara smidigt för att hantera matavfall – men se till att du följer de regler som gäller och installerar en avfallskvarn som är tillåten.

AVFALLSKVARN KOPPLAD TILL TANK ÄR TILLÅTET

I Sundbyberg är det endast tillåtet att ha en avfallskvarn som är kopplad till en tank . Tanken töms av en avfallsentreprenör och matavfallet kommer att rötas i en anläggning som bara tar hand om matavfall, och rötresten kan därför användas som gödningsmedel. I Sundbyberg har många skolor, förskolor och några större restauranger den här typen av kvarnar och tankar.

Avfallskvarn får inte kopplas till avloppet

I Sundbyberg är det inte tillåtet att ha avfallskvarn kopplad till avloppet. En anledning är att våra avloppsledningar inte är byggda för att ta hand om avfall, och det riskerar att bli stopp. En annan anledning är att det matavfall som hamnar i avloppet inte kan nyttiggöras som växtnäring.