NYHETER

2021-06-17

Älska matavfall!

Matavfall är helt fantastiskt! Tänk att din kaffesump, ostkant och mögliga bär blir till biogödsel och biogas. Så heja matavfallet, och heja dig som sorterar […]

2021-10-01

Nu blir sopbilarna vita

Nya vita sopbilar och en egen elbox till alla villor. Det är några av de förändringar vi kommer att genomföra med start 1 oktober. Förändringarna […]

2021-08-17

Vi renoverar vattenledning i Friluftsvägen

Att leverera färskt och rent dricksvatten till invånarna i Sundbyberg är ett av våra viktiga grunduppdrag. Vi arbetar därför kontinuerligt med att underhålla och renovera […]