NYHETER

2023-11-13

Nya regler för avfallshantering 2024

Från och med 1 januari 2024 träder ny lagstiftning i kraft gällande insamling av förpackningsavfall och matavfall. Här kan du läsa mer om vad det […]

2023-10-23

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Förslag till VA-taxa respektive avfallstaxa för 2024 finns nu presenterade. Taxorna kommer beslutas av Sundbyberg stads kommunfullmäktige 11 december 2023 och om de antas börjar […]

2023-02-27

Vi tar över insamling av förpackningar 2024

I juli 2022 beslutade regeringen att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024. Förpackningsproducenterna fortsätter ansvara för att förpackningarna återvinns.

2023-11-17

Världstoalettdagen 19 november 2023

I hemmet är det så enkelt: När du spolar i toaletten försvinner avloppsvattnet. Men för att det ska fungera krävs arbete dygnet runt, året om. […]

2023-09-25

Vill du ha ett sms vid driftstörning?

I en tät stad som Sundbyberg är det mycket som ska fungera samtidigt – dygnet runt, året om. Alla ledningar som samsas under marken och […]