Enkät om avfall

Stort tack för att du tar dig tid att svara på de sju frågorna nedan. Svaren är helt anonyma och vi kommer använda dem för att kunna utveckla våra tjänster och bli ännu bättre.