Etikett: bestämmelser

2018-04-06

Nya avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige har antagit nya avfallsföreskrifter för Sundbybergs stad. De gäller från och med 1 april 2018.