Kontakt

SERVICECENTER FÖR FELANMÄLAN OCH BESTÄLLNINGAR

Här kan du göra felanmälan och beställa tjänster samt ändra i ditt abonnemang för vatten och sophämtning. Du kan även få information om sophantering och källsortering.

E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00
Öppet: måndag–fredag 09.00–15.30 (lunchstängt 11.30-12.30)

AKUT FELANMÄLAN EFTER ORDINARIE ARBETSTID

Telefon: 08-733 03 83

FÖR ÖVRIGA FRÅGOR

Postadress: Box 7510, 174 07 Sundbyberg
Besöksadress: Lötsjövägen 1B
Telefon: 08-518 336 50
E-post: info@savab.se
Öppet: måndag–torsdag 08.00–16.00, fredag 08.00–15.00

FAKTURERINGSADRESS

Sundbyberg Avfall & Vatten AB
[Referens]
c/o S4F Progress AB
Box 398
737 26 Fagersta
Org.nr 556764-2334

Ledningsgrupp

För att skicka e-post till personal på Sundbyberg Avfall & Vatten, skriver du fornamn.efternamn@savab.se.

Jan Jogell, VD: 08-518 336 51

Nina Isaksen, VA- och avfallschef: 08-518 336 52

Patrik Hellmark, controller/administrativ chef: 08-518 336 65

Lötsjövägen 1B, Sundbyberg, Sverige

Läs mer