Kontakt

Felanmälan och beställningar

Här kan du göra felanmälan och beställa tjänster samt ändra i ditt abonnemang för vatten och sophämtning. Du kan även få information om sophantering och källsortering.

E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00
Öppet: måndag–fredag 09.00–15.30 (lunchstängt 11.30-12.30)

Akut felanmälan efter ordinarie arbetstid

Till akuta händelser räknas exempelvis en vattenläcka på allmän mark, med översvämning som följd.
Skulle något sådant inträffa efter ordinarie arbetstid*, når du oss på:
telefon 08-733 03 83

*Vardagar före klockan 8 samt måndag-torsdag efter klockan 16.00 och fredag efter klockan 15.00.

Fakturaadress och organisationsnummer

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
[Referens]
c/o S4F Progress AB
Box 398
737 26 Fagersta

Organisationsnummer: 556764-2334

Övriga kontaktuppgifter

Postadress: Box 7510, 174 07 Sundbyberg
Besöksadress: Lötsjövägen 1B
Telefon: 08-518 336 50
E-post: info@savab.se
Öppet: måndag–torsdag 08.00–16.00, fredag 08.00–15.00

För att skicka e-post till personal på Sundbyberg Avfall & Vatten, skriver du fornamn.efternamn@savab.se.

Ledningsgrupp
Jan Jogell, VD: 08-518 336 51
Nina Isaksen, VA- och avfallschef: 08-518 336 52
Patrik Hellmark, controller/administrativ chef: 08-518 336 65

Lötsjövägen 1B, Sundbyberg, Sverige

Läs mer