2018-08-28

Världens första sopsug får sällskap

Visste du att världens första sopsug för hushållsavfall finns i Hallonbergen? Nu ska den få sällskap av en helt ny, modern sopsug. Tisdag 28 augusti […]

2018-07-10

Nya VA-ledningar till Umamikvarteren i Hallonbergen

Just nu pågår utveckling av Hallonbergen och Ör. Flera olika projekt gör att invånarantalet i stadsdelarna nästan kommer att fördubblas fram till 2030.

2018-10-24

Vi renoverar dricksvattenledning på Sturegatan

Sundbyberg Avfall och Vatten kommer under sju veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningen vid Sturegatan 41-47. Arbetet kommer att påbörjas […]

Visa alla nyheter >