Vi renoverar vattenledning i Vintergatan

2019-03-22

Sundbyberg Avfall och Vatten kommer under fjorton veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningen i Vintergatan. Arbetet kommer att påbörjas måndagen 25 Mars och första etappen blir mellan Mariagatan och Råstensgatan.

Bakgrund

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Vintergatan är en ledning av gjutjärn som är lagd 1910. I den första renoveringsetappen kommer 300 meter ledning att renoveras. Arbetet sker för att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet till stadens invånare.

Vid renoveringen av dricksvattenledningen kommer det att användas en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att man drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. De ledningar som staden använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Under tiden renoveringen pågår kommer en temporär huvudledning för dricksvatten att anläggas. Under den tid vi kopplar över från ordinarie huvudledning till den temporära ledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Vattenavstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 4 timmar.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förväg.

Trafik

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna längs Vintergatan kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta oss gärna!

Servicecenter: 08-706 65 00
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se.