Några höstlöv guppar på vattnet i en sjö

Arbete vid dammen i Brotorp

Dammen i västra Brotorp är en av få naturliga öppna vattenytor i Sundbyberg och fanns redan innan husen i området byggdes.
Dammen fyller en viktig funktion genom att rena vatten och bidra till biologisk mångfald av växter och djur. Nu sätter vi igång arbete med att säkra och snygga till dammen inför våren.

post_content