Någon kastar in metallburkar i FTIs container för metallförpackningar

Återvinningsstation vid Järnvägsgatan flyttas

PUBLICERAD 2019-04-10 16:04 UPPDATERAD 2024-04-04 15:04

Återvinningsstationen på parkeringen mittemot Järnvägsgatan 72 flyttas till en annan plats i området.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra förberedande arbeten. De kommer då att använda parkeringen mittemot Järnvägsgatan 72 för byggbodar och platskontor.

Sundbybergs stad planerar därför att ordna ny plats för en återvinningsstation i området. När det finns ett beslut om ny plats kommer staden och vi att informera om det på våra webbplatser: sundbyberg.se och savab.se.

Under ”Läs mer” finns mer information om Trafikverkets planerade arbeten i det som kommer att bli nya stadskärnan.

Hitta närmaste återvinningsstation

På Sveriges avfallsportal sopor.nu kan du söka på återvinningsstationer i ditt område. Se länk under Läs mer.