En illustration av ett coronavirus.

Så tar vi vårt ansvar i en orolig tid

Vi fortsätter hämta dina sopor, leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten i Sundbyberg, eftersom det är samhällsviktiga funktioner som måste fungera. Samtidigt har vi förändrat vissa rutiner och tar vårt ansvar för att minska smittspridning, bland annat genom att låta så många som möjligt arbeta hemifrån.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de av våra medarbetare som har möjlighet arbetar för närvarande på distans. I dagsläget har vi ingen större sjukfrånvaro bland vår driftpersonal och verksamheten rullar på som planerat. Skulle det bli några förändringar framöver så informerar vi självklart om det.

Avfallshämtning

Vi hämtar avfall från hushåll och verksamheter i staden som vanligt. Även insamlingstjänsterna ReTuren, Returkassen och Mobila återvinningscentralen körs enligt ordinarie schema, som du ser via länken här intill.

Mini-återvinningscentralen Returpunkten på Landsvägen 62 har också öppet som vanligt.

Om du besöker Returpunkten eller någon av våra insamlingstjänster nu i dagarna, använd gärna handskar och håll avstånd till andra besökare och personal. Stanna hemma om du är förkyld!

Vatten och avlopp

Vår hantering av dricksvatten har även i vanliga fall mycket strikta hygienrutiner, eftersom vattnet måste uppfylla Livsmedelsverkets högt ställda krav. Allt dricksvatten provtas och analyseras i flera steg innan det når din kran hemma.

I en rapport från WHO och Unicef, ”Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19” framgår att det för närvarande inte finns några bevis för att Coroanaviruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten.

Vårt långsiktiga arbete med renovering av ledningsnätet fortsätter också som planerat. Just nu är vi i Lilla Ursvik och byter ut en huvudvattenledning. Läs mer via länken här intill.

Stöd till det lokala näringslivet

Vi vill självklart underlätta situationen för de företag och verksamheter som påverkas av Coronapandemin. Därför erbjuder vi bland annat snabba ändringar i avfallsabonnemangen och andra ändringar så långt det är möjligt. Läs mer via länken här intill.

Längre väntetider kan förekomma

Den närmsta tiden kan det bli något längre handläggningstider för de ansökningar som vi får in, vilket vi ber om ditt överseende med. Anledningen är högre sjukfrånvaro än vanligt samt tekniska system som går långsammare vid distansarbete och hög belastning – men vi arbetar så snabbt vi kan för att ge dig god service.