Bolaget för avfall och vatten

I april övergick den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Minimera avfallstransporterna
Sundbyberg är en starkt växande stad. I dag är invånarantalet 48 000 och år 2030 beräknas det vara över 80 000 invånare. Det kräver bland annat kreativitet och nya idéer för att minimera antalet avfallstransporter i bostadsområdena. I dag är 40 procent av stadens lägenheter anslutna till sopsugsanläggningar, vilket är högst andel i hela världen.

– Vi ska fortsätta utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. I de nya sopsugarna kan man sortera sopor i matavfall, hushållsavfall och tidningar. Vi ska öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden. Det allra viktigaste är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jan Jogell, verkställande direktör för Sundbyberg Avfall & Vatten.