En illustration om våra vattenledningar

Esplanaden får ny vattenledning

PUBLICERAD 2023-04-24 16:04 UPPDATERAD 2023-06-27 14:06

Sundbyberg Avfall och Vatten arbetar löpande med att underhålla och renovera det allmänna ledningsnätet i staden. Från och med 15 april 2023 renoveras dricksvattenledningen på Esplanaden i centrala Sundbyberg. Arbetet beräknas pågå cirka 3-4 veckor.

Ledningsrenoveringen på Esplanaden var inplanerad att utföras under hösten, men eftersom en läcka uppstod i området så gjordes en akut omprioritering även av underhållsarbetet. På så sätt slipper vi påverka framkomligheten två gånger.

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Esplanaden är en ledning av gjutjärn från år 1910. I denna etapp kommer cirka 50 meter ledning att renoveras. Renoveringen kommer att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet för dig som bor i området.

VATTENAVSTÄNGNING

Under tiden renoveringen pågår kommer vi anlägga en temporär huvudledning för dricksvatten. Då vi kopplar över från ordinarie huvudledning kommer vattnet att behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar sker normalt på dagtid, vanligast efter klockan 10.00, och bör inte vara längre än fyra timmar.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förtid.

TRAFIK

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal parkeringsplatser kan komma att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

KONTAKTA OSS

Har du frågor kan du kontakta oss via vårt servicecenter:
Telefon: 08-706 65 00
Mejl: info@savab.se