Färgkodning ska få Ursviksborna att sopsortera

Skräpigt och mycket felsorterat. Sophanteringen i Ursvik är ett hett ämne, men snart ska det bli bättre. Nu satsar vi på färgkodning för att underlätta sopsorteringen.

Många sorterar rätt, men kastar sedan soppåsen i fel inkast. Det upptäckte vi i den plockanalys som vi gjorde förra året. Och när soporna hamnar i fel inkast kan matavfallet sällan gå till återvinning så som det är tänkt.

Därför gör vi nu flera förbättringar som ska underlätta för Ursviksborna att kasta sina sopor på rätt ställe. Bland annat så ska de gamla skyltarna på inkasten ersättas av ny skyltning med tydlig färgkodning. Inkasten för matavfall kommer också smalnas av så att inga stora soppåsar går in. Till hösten kommer vi också utöka dialogen med de boende för att tillsammans förbättra insamlingen.

Ursviks sopsug

Ursvik har ett modernt sophanteringssystem som kallas stationär sopsug. Matavfall, tidningar och restavfall leds i separata underjordiska ledningar till en terminal. Där samlas avfallet upp i stora containrar och komprimeras innan det skickas vidare för återvinning.

Med sopsug minskar de tunga transporterna för sophämtningen med mer än 90 % eftersom sopbilarna inte behöver åka till varje hus. Det ger mindre buller och en säkrare stadsmiljö, vilket förstås är bra. Tyvärr blir det mer felsorterat här, men nu hoppas vi på förbättring och tanken är att vi ska utvärdera hur det gått i slutet av året.