Gamla och nya sopsugsterminalerna i Hallonbergen

Första spadtaget till en ny sopsug i Hallonbergen

De kommande åren ska cirka 5 000 nya bostäder byggas i Hallonbergen och Ör. Därför uppför vi nu en helt ny, modern sopsug som ska ta hand om avfallet från de nya husen. Tisdag 28 augusti är det dags att ta första spadtaget.

ger stadsdelarna möjlighet att växa

Den nya sopsugsanläggningen placeras bredvid den gamla på Östra Madenvägen – och ska göra det möjligt för Hallonbergen och Ör att växa på ett miljömässigt hållbart sätt. Totalt ökar kapaciteten från 2 500 till 12 000 hushåll.

bättre källsortering för alla boende

Utöver den högre kapaciteten innebär den nya sopsugen även förbättringar för alla som redan bor i området. Framöver kommer invånarna kunna lämna både matavfall och tidningar i sopsugen – som tidigare bara tagit emot brännbart hushållsavfall. Då blir det förstås lättare att källsortera mer och bidra till en bättre miljö.

säkrare boendemiljö

Andra fördelar med sopsugssystemet är att det blir mindre lukt från avfallet, då det är ett helt slutet system. De tunga transporterna i området minskar också, då inga sopbilar behöver hämta avfallet i varje hus. Det ger färre koldioxidutsläpp, mindre buller och en säkrare boendemiljö. Sopsugen skapar även en bättre arbetsmiljö för sophämtarna med färre tunga lyft.

så tas första spadtaget

Första spadtaget tas tisdag 28 augusti av kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson, styrelseordförande i Sundbyberg Avfall & Vatten Thomas Kreij och projektsamordnare Mari Chmielewski från Sundbyberg Avfall & Vatten. Plats är Östra Madenvägen 23 (mittemot Stora Coop) vid den gamla sopsugsanläggningen.

mer om nya sopsugen

  • Arbetet med att bygga den nya sopsugsterminalen startar i månadsskiftet augusti-september 2018 och beräknas vara klart hösten 2019. Därefter ska det underjordiska rörsystemet till befintliga hus kompletteras för att de boende ska få möjlighet att lämna även matavfall och tidningar i sopsugen.
  • Varje år kommer sopsugen att ta hand om 69 miljoner liter avfall. Det motsvarar över 3 000 sopbilar.