Ett kollage med två bilder inifrån en infrakulvert.

HÄNG MED NER I EN INFRAKULVERT

PUBLICERAD 2023-03-01 12:03

Nyligen besökte några representanter från SAVAB en infrakulvert hos Sollentuna Energi & Miljö (SEOM). Här berättar vi mer.

En infrakulvert är ett rör av större modell, där olika typer av ledningsslag läggs, som exempelvis VA, el, fiber, sopsug och fjärrvärme.
Infrakulverten som besöktes låg i ett villaområde och hade en diameter på 2 m och var ca 16 m lång. SEOM hade lagt två dagvatten-, en dricksvatten-, en avlopps- samt en elledning i kulverten. Valet att lägga en infrakulvert just här var för att marken var gammal sjöbotten och därmed väldigt instabil. Om SEOM skulle använt en traditionell schakt hade de antingen behövt ha en så pass bred schakt att de hade behövt schakta inne på villatomterna i området alternativt använt sig av spont för att göra schakten stabil. På övriga gator i det här villaområdet använde SEOM traditionell schakt med spont.

– Infrakulverten verkar vara en suverän lösning på flera arbetsmiljöproblem vår driftpersonal har idag, såväl vid ledningsläggning som vid driftskedet. Vem vill inte laga en läcka inuti en tempererad kulvert med god belysning i stället för 5 m ner i en lerig schakt i minusgrader? Det finns fortfarande många frågor vi behöver få svar på, men det här är något SAVAB bör titta vidare på, säger Jan-Erik Kamperman, Drift- och underhållschef SAVAB.

Infrakulvert för allmänheten

Efter studiebesöket besöktes parkeringsplatsen vid Ica Maxi i Häggvik där leverantören Uponor har en större modell av infrakulvert stående som alla kan åka och titta på. Den kulverten har diameter på 3,5 m och kan rymma många fler ledningar.

Varför infrakulvert?

Att man väljer att bygga en infrakulvert i stället för en konventionell ledningsläggning kan bero på olika saker. Det kan vara på grund av platsbrist för alla ledningsägare i marken, instabila markförhållanden eller att ledningarna kan vara svåråtkomliga att schakta fram i ett senare driftskede. Infrakulvert är inte en ny teknik då den används utomlands men den börjar bli allt vanligare i Sverige. Det mest kända exemplet i Sverige finns i Vallastaden i Linköping där det byggdes en infrakulvert för ett par år sedan.
Besöket gjordes tillsammans med Bjerking och representanter från Sundbybergs stad. Studiebesöket leddes av byggledare från Sensum samt leverantören av kulverten, Uponor.

SAVAB tackar SEOM för ett spännande och intressant studiebesök!