Hjälp oss fixa ännu mer baconbränsle och grötgödsel

Visste du att med en liten förändring i din vardag kan du bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det kan du!

Sortera ut dina matrester istället för att slänga dem bland de vanliga soporna. Då kan matresterna bli till biogas – ett grönare alternativ till bensin och diesel. Dessutom bildas biogödsel som jordbrukarna kan använda när de odlar ny mat.

I Sundbyberg är vi ganska bra på att sortera ut matavfall jämfört med de andra kommunerna i Stockholmsområdet – på tredje plats i förra årets statistik. Men vi kan bli ännu bättre! Målet för hela landet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut 2018. Dit har vi bara nått halvvägs. Så hjälp oss att fixa ännu mer baconbränsle och grötgödsel, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Vi kan bli bäst i regionen

Förra året samlade vi in totalt 1625 ton matavfall (34 kg/person) i Sundbyberg. Matavfallet blev till biogas som räcker för att köra en biogasbil 77 varv runt jorden och sparar 488 ton koldioxidutsläpp.

Hur många ton koldioxid ska vi spara nästa år? Fixar vi 800? 1000? Ska vi bli bäst i Stockholmsregionen? Danderyd, Sigtuna och Södertälje ligger före oss, men vi är inte långt efter. Om alla sundbybergare blir lite bättre på att sortera ut matavfall kan vi ta hem vinsten nästa år. Visst skulle det kännas bra? Även för miljön – som förstås gör den största vinsten.

Läs mer om sortering av matavfall

Så gör du som bor i lägenhet
Så gör du som bor i villa
Detta gäller för företag och verksamheter

Visste du att …

  • En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73%.
  • Nästan 40% av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall – som istället hade kunnat återvinnas.
  • Ca 35% av alla matrester slängs i onödan. Om du planerar dina inköp noga kan du undvika att köpa mer mat än du äter upp. Det är också bättre för plånboken!