Två medarbetare från Sundbyberg Avfall & vatten går på en grusgång omgärdad av gröna växter buskar. Solen skiner i bakgrunden.

Kanalstigen får ny vattenledning

PUBLICERAD 2022-03-11 08:03 UPPDATERAD 2022-03-31 12:03

Vattenledningen som löper längs gränsen mellan Duvbo och Hästhagen tillhör med sina 112 år Sundbybergs äldsta. Nu är det dags att byta ut den! Vi startar arbetet i korsningen Dalsänkan/Björkhagsvägen och fortsätter sedan Kanalstigen ut till Järnvägsgatan.

Tidplan

Vi startar arbetet måndag 14 mars och räknar med att vara klara i början av maj 2022.

Så påverkas trafiken

Vid några schakter på Kanalstigen kommer körfältet att bli smalare. Dalsänkan kommer att vara avstängd för trafik mellan Oskarsvägen och Björkhagsvägen.

Vattenavstängningar

Under vissa skeden i arbetet kommer vi att behöva stänga av vattnet i området. Avstängning sker vanligtvis mitt på dagen mellan kl. 10.00 – 14.00 och alla som blir berörda kommer att aviseras i förväg

Mer information

Inför planerad driftstörning kommer vi alltid att informera i förväg. I samband med ledningsarbeten kan det dock hända oförutsedda saker. I dessa fall kan du alltid hitta senaste information här på webbplatsen under rubriken Just nu på startsidan.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.