Kommer det rök ur marken?

Ingen fara, det är bara vi som undersöker ledningarna. Under augusti och september kommer vi att undersöka hur avloppsledningar och spillvattenledningar är kopplade och denna gång har turen kommit till Ör.

Röktest och filmning av ledningar

Utredningen är indelad i två etapper. Först filmar vi ledningarna och sedan testar vi kopplingarna genom ett så kallat röktest. Filmningen bör inte märkas av på annat vis än att det möjligen kan komma in luft i ledningarna som gör att det hackar till då man som boende i området spolar i toaletten.

Röktestet innebär att vi sprutar in vit rök på ett ställe och sedan iakttar var röken kommer ut. Det kan vara i en gallerbrunn eller genom marken ifall ledningarna är otäta. Röken är naturligtvis helt ofarlig och skingras snabbt.

  • Filmning av ledningar sker under mitten av augusti
  • Röktesten av ledningar sker under mitten av september

Varför gör vi så här?

Anledningen till den här utredningen är att vi märkt att pumpstationen i Ör ofta svämmar över vid kraftiga regn. Det ska den inte göra om bara spillvatten leds hit. Vi misstänker alltså att spill -och dagvattendelningar är felaktigt ihopkopplade på vissa ställen. Det är alltså för att undvika att spillvatten (avloppsvatten) svämmar ut på marken som vi nu gör denna utredning.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna.