Ett röktest pågår framför en vit villa.

Kommer det rök ur marken?

Ingen fara, det är bara vi som undersöker ledningarna. Under augusti och september kommer vi att undersöka hur avloppsledningar och spillvattenledningar är kopplade och denna gång har turen kommit till Ör.

post_content