En hand under en rinnande vattenkran

Därför är rent vatten en kvinnofråga

PUBLICERAD 2021-03-08 09:03

Visste du att rent vatten är en viktig fråga för att öka jämställdheten i världen? Det vill vi som vatten- och avfallsbolag gärna uppmärksamma på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

I Sverige är vi lyckligt lottade med rent vatten som en självklarhet – men så ser det inte ut i alla delar av världen. Och just kvinnor drabbas extra hårt av bristen på rent vatten och sanitet.

Det är ofta flickor och kvinnor som ansvarar för att hämta vatten till hemmet. Det är en slitsam arbetsuppgift som kan ta flera timmar om dagen, vilket försämrar möjligheten att gå i skolan eller yrkesarbeta. Det är också vanligt att flickor slutar gå i skolan när de får sin första menstruation för att de inte kan sköta sin hygien utan tillgång till en toalett.

– Rent vatten och sanitet kan vara en fråga om liv eller död och slår ofta extra hårt mot flickor och kvinnor. Att ha tillgång till vatten och en säker latrin nära hemmet minskar risken för att utsättas för våld och trakasserier. En bra toalett på en skola kan vara det som avgör om flickorna stannar och avslutar sin utbildning, vilket är en förutsättning för minskad fattigdom och ökad jämställdhet, säger Charlotte Petri Gornitzka, tidigare generaldirektör på Sida.

SÅ KAN DU BIDRA

Det finns flera organisationer som jobbar för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i världen, bland andra WaterAid, som stöds av Sida, och Unicef. Vill du vara med och bidra? Läs mer via länkarna här intill.

SÅ HAR ARBETET GÅTT HITTILLS

  • Barnadödlighet orsakad av diarrésjukdomar har halverats sedan år 2000. Detta beror framförallt på bättre tillgång till rent vatten, utbyggd hälsovård och ökad kunskap om hygien.
  • Mellan 1990 och 2015 fick 2,6 miljarder fler människor tillgång till rent vatten (enligt tidigare definition, i dag ställs högre krav).
  • När det gäller sanitet fick 2,5 miljarder fler människor tillgång till en toalett eller latrin mellan 1990 och 2015.