Lär dig mer om cirkulär ekonomi

PUBLICERAD 2017-07-04 10:07 UPPDATERAD 2023-03-23 23:03

Visste du att Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer med cirkulär ekonomi? I praktiken handlar det om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över.

En annan viktig del i den cirkulära ekonomin är samverkan mellan olika delar av infrastrukturen. Genom att använda våra resurser smartare sparar vi både pengar och miljö, och blir på köpet mindre beroende av att importera energi.

Vill du veta mer om hur den cirkulära ekonomin hänger ihop? Då ska du kolla in kortfilmen från branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten. De finns även representerade vid Almedalsveckan och har ett seminarium på temat.

Samma aktörer har också tagit fram en pedagogisk broschyr med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

Lär dig mer – film och broschyr

Se kortfilmen här
Läs broschyren här (pdf)

Visste du att …

  • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar – varje år.
  • Om du köper begagnade jeans i stället för nya så sparar du 8 kilo koldioxid.
  • Biogas är det mest närproducerade bränslet och består till 80 procent av olika avfalls- och restprodukter.
  • Förebyggande miljöarbete fungerar. Halterna av farliga tungmetaller i avloppsvattnet har minskat med 30–70 procent de senaste 20 åren.