Två driftingenjörer med varselkläder lagar ett avloppsrör. Båda driftteknikerna har skyddshjälmar på huvudet,

Ledningsrenovering i Tulemarken

PUBLICERAD 2022-08-22 11:08 UPPDATERAD 2022-08-22 13:08

Vi renoverar kontinuerligt dricksvattenledningarna i Sundbyberg. Nu har turen kommit till ledningen i Rensgatan.

Ledningsrenovering

Den gamla ledningen kommer att förses med ett nytt plaströr invändigt. Vi använder endast material som är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Renoveringen pågår till och med slutet av oktober 2022. Under tiden kommer vi då och då att behöva stänga av vattnet. Avstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligen efter klockan 10, och bör inte vara längre än en timme. Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förväg.

Trafik

Arbetet kommer medföra begränsad framkomlighet i trafiken på Rensgatan mellan Tulegatan och Furuvägen. Ett antal av parkeringsplatserna längs Rensgatan kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta oss via vårt servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se