En illustration om kranmärkt vatten

Nu är vi kranmärkta!

PUBLICERAD 2018-03-21 14:03 UPPDATERAD 2024-04-16 13:04

22 mars är det Världsvattendagen. Det firar vi på Sundbyberg Avfall & Vatten med att bli kranmärkta!

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av rent kranvatten. Genom kranmärkningen tar vi ställning för en bättre miljö och inspirerar också andra att välja kranvatten.

– Som avfall- och vattenbolag har vi stort fokus på miljö och hållbarhet. Därför ser vi det som ett viktigt ställningstagande att kranmärka oss, säger Jan Jogell, vd på Sundbyberg Avfall & Vatten.

Märkningen innebär att vi väljer kranvatten istället för flaskvatten på arbetsplatsen, vid möten och externa konferenser och utbildningar.

– Vatten på flaska ger 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Det är en väldigt onödig klimatbelastning, när vi har ett av världens bästa kranvatten. Nu vill vi gärna utmana fler bolag och verksamheter i Sundbyberg att bli kranmärkta, säger Jan Jogell.

Vårt dricksvatten i Sundbyberg produceras vid Görvälnverket i Järfälla. Det provtas i fyra olika steg och uppfyller Livsmedelsverkets höga kvalitetskrav.

Mer om kranmärkning

Det går att kranmärka hela verksamheter eller till exempel enskilda konferenser och event. För att få märkningen krävs att man har säkerställt rutiner för att servera enbart kranvatten. Svenskt Vatten tillhandahåller informationsmaterial och delar ut märkningen. Framöver kommer även vi på Sundbyberg Avfall & Vatten att kunna kranmärka andra verksamheter i Sundbyberg.

Mer om Världsvattendagen

Den 22 mars uppmärksammas Världsvattendagen på initiativ av FN. I år är temat ”Nature for water”, naturbaserade vattentjänster. Det handlar om hur vi kan använda naturens egna förutsättningar för att lösa vattenrelaterade problem.

Exempel i vårt närområde kan vara att ta hand om dagvatten via gröna tak eller genomsläpplig markbeläggning. Det kan också handla om att rena dagvatten i dammar och våtmarker.