En vit sopbil från Urbaser står parkerad

Nu blir sopbilarna vita

PUBLICERAD 2021-10-01 09:10 UPPDATERAD 2021-10-01 16:10

Nya vita sopbilar och en egen elbox till alla villor. Det är några av de förändringar vi kommer att genomföra med start 1 oktober. Förändringarna sker i samband med en ny avtalsperiod med vår upphandlade avfallshämtare. Det mesta kommer dock att rulla på som vanligt.

Varför nytt avtal?

Under sju år har vi haft samma avfallshämtare, men nu var tiden kommen för förändring. Fordon och redskap var slitna och vi behöver anpassa oss till ändrade förutsättningar i omvärlden. Efter utvärdering av de anbud vi fick in på våra högt ställda krav blev det även denna avtalsperiod företaget Urbaser som hämtar sopor i Sundbyberg på uppdrag av oss.

Vad innebär detta för mig?

Det mesta kommer att vara sig likt, vi kommer att hämta ditt avfall precis som vanligt på samma dag i veckan. Men självklart passar vi på att göra förbättringar inom vissa områden. Det innebär till exempel att:

  • Elektronisk tömningsregistrering kommer att införas för alla avfallsslag.
  • Vi får nya bättre avfallsfordon.
  • Vi får en förbättrad avvikelsehantering.
  • Våg kommer finnas inne i alla sopbilar.
  • Nya elboxar levereras till alla enbostadshus.
  • Fjärravläsning av vattenmätare kommer kunna ske från sopbilarna.

Vi ses!