Representanter från Sundbyberg Avfall & Vatten inviger sopsugen Umami tillsammans med representanter från Wallenstam.

Nu har vi invigt framtidens sophantering

Invigt och klart! Hyresgästerna i Umami park är först ut att börja använda vår nya, moderna sopsug – och i förra veckan invigde vi officiellt sopinkasten på Umamis gård tillsammans med Wallenstam. På bild syns från Sundbyberg Avfall & Vatten vd Jan Jogell (längst till vänster) och projektledare Fredrik Nilsson (längst till höger) samt från Wallenstams projektledning Johan Lenard, Daniel Kallur, Katarina Swedenborg och Niklas Rolfer.

MÖJLIGHET ATT VÄXA – MED BÄTTRE SORTERING

De kommande åren planeras för cirka 5 000 nya bostäder i Hallonbergen och Ör. Och med fler invånare blir det såklart även mer avfall. För att möta den utmaningen har vi byggt en helt ny sopsugsterminal på Östra Madenvägen, dit avfallet sugs i långa underjordiska ledningar. Anläggningen kommer kunna ta emot avfall från cirka 8 000 hushåll – och gör det möjligt för Hallonbergen och Ör att växa på ett miljömässigt hållbart sätt.

– Den nya sopsugen innebär också förbättringar för alla som redan bor i området. Framöver ska de äldre husen också kopplas in till det nya systemet och då kommer invånarna få sopinkast även för matavfall och tidningar. På så sätt blir det förstås lättare att källsortera mer och bidra till en bättre miljö, säger Mari Chmielwski, projektsamordnare för sopsug på Sundbyberg Avfall & Vatten.

SÄKRARE BOENDEMILJÖ

Andra fördelar med sopsugssystemet är att de tunga transporterna i området minskar, då inga sopbilar behöver hämta avfallet i varje hus. Det ger färre koldioxidutsläpp, mindre buller och en säkrare boendemiljö. Sopsugen skapar även en bättre arbetsmiljö för sophämtarna med färre tunga lyft.

MER OM SOPSUGEN

  • Den nya sopsugsterminalen på Östra Madenvägen stod klar hösten 2019 och togs i drift i januari 2020.
  • Nu ska det underjordiska rörsystemet till befintliga hus kompletteras. Runt årsskiftet 2020-2021 beräknas de första äldre husen vara redo att kopplas in.
  • Sopsugen tar emot matavfall, tidningar och brännbart restavfall.