Nybyggt bostadsområde i Sundbyberg. Kvällssolen lyser upp fasaderna och människorna som flanerar på torget.

Nya kvarter i Hallonbergen prisas för hållbarhet

PUBLICERAD 2023-01-13 13:01

Byggbranschens egen miljöcertifiering har gett centralkvarteret i Umami Park i Sundbyberg ett av sina högsta betyg. Vi är stolta över att vara med och påverka utvecklingen av Sundbyberg med det vi kan bäst: att hantera vatten och avfall på ett hållbart sätt.

Centralkvarteret mitt i det nya området i Hallonbergen har certifierats med det höga betyget Excellent. Certifieringen baseras bland annat på hur fastigheten hanterar de viktiga funktionerna vatten och avfall.
– Detta är väldigt roligt! Tack vare ett uthålligt och gediget arbete från många medarbetare har vi kunnat vara med och påverka Sundbybergs utveckling mot ökad hållbarhet, säger Jan Jogell, VD på Sundbyberg Avfall och Vatten.

Hallonbergens nya sopsug bidrar

En av förutsättningarna för det fina betyget är den helt nya sopsugsanläggningen i Hallonbergen. Sopsugen bidrar till en hållbar utveckling på flera sätt, till exempel:

Energibesparing
Vi dimensionerar ledningarna så att vi sparar ordentligt med energi.

Förbättrad avfallssortering
I den nya sopsugen finns möjlighet att sortera avfall direkt i tre olika inkast:

  • ett för vanliga soppåsen
  • ett för matavfall i papperspåse
  • ett för tidningar och returpapper

Miljöcertifiering ett sätt att påverka

Sedan certifieringen BREEAM In-Use* skapades år 1990 har den använts för att förbättra hållbarhet för tusentals byggnader världen över. Syftet är att främja utvecklingen av fastigheter med lägre miljöpåverkan. Med en certifiering kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och certifieringen kan erhållas i sex olika nivåer. Nivån Exellent som tilldelades centralkvartetet i Umami Park är den näst högsta nivån.

*Building Research Establishment

 

 

 

Några exempel på insatser i Centralkvarteret är 88 borrhål som borrats ner på 300 meters djup i berglagret för att hämta geoenergi till den energicentral som försörjer kvarteret med värme och komfortkyla. En lösning som också möjliggör säsongslagring av energi. Tillsammans med Sundbyberg Avfall & Vatten (SAVABs) har Wallenstam också skapat förutsättningar för och invigt en helt ny sopsugsanläggning för området.