En sjö med lummiga gröna träd runt om. Långt bort seglar en segelbåt.

Nya regler kring PFAS i dricksvattnet

PUBLICERAD 2022-06-10 14:06

Kanske har du hört att det talas i media om PFAS-ämnen i dricksvattnet? Först och främst: du kan vara lugn. I Sundbyberg tar vi vårt dricksvatten från Mälaren och prover visar att vi ligger långt under dagens gränsvärden för PFAS. Här berättar vi mer om läget för Sundbybergs dricksvatten och vad du kan tänka på för att värna våra vatten.

Livsmedelsverket har nyligen föreslagit ett nytt lägre gränsvärde för kemikalier som går under samlingsnamnet PFAS. De nya reglerna som ska börja gälla från 2026 innebär att gränsvärdet blir väsentligt skärpt från 90 nanogram per liter (ng/l) till 4 ng/l. Många dricksvattenproducenter i Sverige kommer nu att behöva vidta stora åtgärder med ytterligare vattenrening. Viktiga åtgärder men som givetvis innebär ökade kostnader för vattenverken och VA-branschen och i slutändan för dig som konsument.

VAD ÄR PFAS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är syntetiskt framställda kemikalier som är mycket svårnedbrytbara i naturen och sprids lätt i vatten. Utsläpp från produktion och användning av många produkter som innehåller PFAS hamnar till slut i mat, dryck och i luften. De allra flesta får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

PRODUKTER SOM KAN INNEHÅLLA PFAS-ÄMNEN:

  • teflonstekpannor
  • funktionskläder
  • kosmetika
  • spolglans
  • livsmedelsförpackningar
  • impregneringssprayer
  • brandskum.

SUNDBYBERG FÅR DRICKSVATTEN FRÅN MÄLAREN

Vattnet som rinner ur din kran kommer från Mälaren via vattenverket ute i Järfälla (Görvälnverket). Det är kommunförbundet Norrvatten som är dricksvattenproducent åt Sundbyberg och övriga norr-och västerortskommuner. Från vattenverket leds vattnet i huvudledningar till Sundbybergs kommungräns där våra ledningar tar över. Dessa leder fram vattnet till ditt hus.

DRICKSVATTEN – VÅRT MEST KONTROLLERADE LIVSMEDEL

För att se till att det vatten vi dricker är säkert finns Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). Alla som producerar dricksvatten i Sverige måste följa dessa. Föreskrifterna reglerar bland annat tillåtna nivåer av olika ämnen, exempelvis PFAS. För att se till att vi följer reglerna tar vi hela tiden prover på vattnet, från intaget vid vattenverket och hela vägen fram till din kran. Läs mer om våra provtagningsrutiner via länken här intill.

Norrvatten som är Sundbybergs dricksvattenproducent mäter sedan 2010 halten av PFAS. Provsvaren visar att halterna av PFAS i råvattnet (det som vattenverket tar in direkt från Mälaren) är mycket låga. Under det senaste året har medelvärdet för PFAS4 varit 4,2  ng/l. Den högsta uppmätta halten PFAS4 var 5 ng/l och det lägsta uppmätta halten 3,6 ng/l.

Halterna ligger alltså långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS som är 90 ng/l. Men med det nya föreslagna gränsvärdet på 4 ng/l kommer ytterligare rening att behöva införas.

VAD GÖR VI SOM DIN VA-ORGANISATION?

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att PFAS-kemikalier fortfarande är tillåtna att användas och säljas i Sverige. Svenskt Vatten som är branchorganisationen för landets VA-organisationer anser att det är de som förorenar som bör ta ansvar och kostnad för rening av dricksvattnet. Som det är nu kommer kostnaden istället hamna på VA-organisationerna. Eftersom vi enligt lag är tvungna att ta ut en taxa från invånarna är det till slut där kostnaden hamnar i form av höjt pris för vatten. Läs mer om Svenskt Vattens ståndpunkt via länken här intill.

Tillsammans med övriga aktörer inom VA-branschen bevakar vi naturligtvis denna fråga. Norrvatten har exempelvis flera forskningsprojekt som testar nya reningsmetoder för att ge underlag till beslut om en framtida utbyggd rening. Det är möjligt att rena bort PFAS från vatten, men det tar lång tid och är kostsamt att införa nya reningssteg. Norrvatten för även en dialog med räddningstjänsten för att begränsa spridning av brandskum från nya bränder.

VAD KAN DU GÖRA?

Förekomsten av kemikalier i vattnet och vem som ska sanera är en komplex fråga. Men det finns vissa saker du kan göra för att undvika PFAS-ämnen i din vardag. Läs mer via länken här intill.