Bästa tipset för matoljan

Ingen blir glad av att stopp i avloppet. En av bovarna heter rester av matolja och matfett från matlagningen som stelnar i avloppet och täpper till. Genom att samla upp resterna i en petflaska slipper du onödiga stopp och dålig lukt från avloppet.

För att enklast ta hand om fettet som blir över från matlagningen kan du använda miljötratten. Den fästs på en petflaska som du kan samla fettet i. Fettet i petflaskan kan sedan återvinnas på stadens återvinningscentraler, men kan också slängas direkt i hushållssoporna. Miljötratten finns att hämta gratis i stadshusets reception.

Om du bara har lite fett kvar efter matlagningen kan du ta ett vanligt hushållspapper och torka ur. Pappret slänger du sedan i hushållssoporna.


Visste du att …

  • När vi diskar med varmt vatten eller häller olja i diskhon så rinner fettet ner i avloppsledningarna. När fettet kommer ner i avloppsnätet stelnar det och fastnar på rörens väggar. Till sist blir det stopp vilket kan leda till översvämningar i källaren eller naturen.
  • Fett i avloppen kan även ge problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.
  • Det kostar mycket pengar att ta bort fettet från rören.