Rätta svaren på vattenfrågorna från Nationaldagen 2023

PUBLICERAD 2023-06-07 15:06

Vilken Nationaldag det blev i Sundbyberg igår! Ett stort tack till alla er som kom och besökte vårt tält och deltog i våra tävlingar. Här hittar du de rätta svaren på frågorna om vatten.

FRÅGA 1

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Hur mycket gör danskarna av med i snitt?

80 liter/dygn
100 liter/dygn (Rätt svar)
180 liter/dygn

FRÅGA 2

Hur mycket vatten rekommenderar MSB att du bör ha för att täcka de allra nödvändigaste behoven i händelse av kris?

Minst 1 liter
Minst 2 liter
Minst 3 liter (Rätt svar)

FRÅGA 3

Var hamnar till sist ett skräp som slinker ner i en gallerbrunn här på Golfängarna?

Reningsverket i Bromma
Lötsjön
Brunnsviken (Rätt svar)

Här gissade de allra flesta på att vattnet med eventuellt skräp som slinker med går till Bromma reningsverk. Detta stämmer alltså inte, så var noga med att inte slänga skräp på gatan.

UTSLAGSFRÅGA

Hur många brandposter (där bland annat brandkåren kan ta vatten) finns det i Sundbyberg?

Rätt svar: 450 stycken

Vi kommer nu att rätta svaren och lotta ut vinster bland de som har flest rätt. Vinnarna meddelas per telefon under veckan.