Ett vattenglas fyllt med vatten som är i rörelse och svämmar över. Glaset står i vatten

Rätta svaren på vattenfrågorna

PUBLICERAD 2022-06-07 09:06

Vilken Nationaldag det blev i Sundbyberg igår! Tack till alla er som kom och besökte vårt tält och deltog i vår tävling. Här hittar du de rätta svaren på frågorna om vatten.

FRÅGA 1
Hur mycket vatten sparar din familj (4 pers.) om ni stänger av kranen under tandborstning?

50 liter/dygn
75 liter/dygn
100 liter/dygn (Rätt svar)

FRÅGA 2

Var kommer Sundbybergs dricksvatten ifrån?

Mälaren (Rätt svar)
Grundvatten
Östersjön

FRÅGA 3
Vilken typ av vatten används för att spola i toaletten?

Dagvatten
Renat dricksvatten (Rätt svar)
Renat avloppsvatten

FRÅGA 4
Hur mycket vatten går åt per dygn om du har en rinnande toalett?

1900 liter (Rätt svar)
900 liter
90 liter

Vi kommer nu att rätta svaren och bland de som har alla rätt kommer vi att lotta ut tre vinstböcker. Vinnarna meddelas per telefon under veckan.