Rekordfå vattenläckor under 2019

Förebyggande arbete lönar sig! Eftersom vår duktiga driftpersonal oförtröttligt arbetar med att söka efter läckor och byta ut gamla ledningar i Sundbyberg hade vi under 2019 endast en (1!) större akut vattenläcka i staden. Tidigare har vi haft drygt tio större läckor per år.

Vattenläckor är inte bara kostsamma och besvärliga, de är till viss del onödiga också. Många av läckorna går att undvika genom ett proaktivt arbete.

Varför blir det vattenläckor?

– Hur vi än gör kommer vi aldrig helt kunna undvika vattenläckor, säger arbetsledare för VA-driften Michael Norén. Under vinterhalvåret när temperaturen växlar, kan markrörelser göra att ledningar går sönder och dessa läckor är svåra att helt förebygga. Andra saker som orsakar läckor är ändrade trafikförhållanden eller viss typ av mark som gör att våra gjutjärnsledningar rostar snabbare. Dessutom händer det att ledningar grävs av av misstag i samband med vägarbeten av olika slag.

Med örat mot marken

Om det blir en aldrig så liten läcka på en ledning är det ett som är säkert: den kommer inte att självläka. Trycket i våra vattenledningar är så stort att läckan snabbt växer sig allt större. Därför är det viktigt att vi hittar läckan i tid.

– Tidigare har vi arbetat manuellt med att lyssna på ledningarna med särskilda hörlurar. Nu har vi även digitaliserat och effektiviserat arbetet och med hjälp av så kallade ”läcksökningsloggrar” kan vi systematiskt söka av område för område i staden. På så vis kan vi undvika större vattenläckor och bättre planera reparationsarbeten i förväg, säger Michael Norén.

Filmar inne i avloppsledningar

När det gäller avloppsledningar använder vi oss istället av en filmningsteknik. Med hjälp av en liten vagn med en kamera på kan vi filma inne i ledningarna. Om vi upptäcker en skada sätter vi in en så kallad strumpa av glasfibermaterial i ledningen. Denna härdas sedan och blir till ett stelt skyddande lager.

Vi byter ut äldre ledningar

Förutom läcksökningar och filmningar arbetar vi även förebyggande med att kontinuerligt byta ut ledningar. De äldsta ledningarna i Sundbyberg är från 1910 och gjorda av gjutjärn. Själva materialet håller fortfarande hög kvalitet, däremot saknar gjutjärn flexibiliteten att följa med markens rörelser. Därför går de ibland helt enkelt av.

Nu senast bytte vi ut dricksvattenledningen i Vintergatan och nästa planerade projekt blir en del av Ursviksvägen i norra delen av staden.

– Med vårt förebyggande arbete hoppas vi på en fortsatt trend med mindre antal vattenläckor, färre akuta grävarbeten och mindre vatten som går till spillo. Det vinner såklart alla på, avslutar Michael Norén.