Ett barn sitter på marken och leker med en grön leksakssopbil

Reno Norden hämtar ditt hushållsavfall som vanligt

RenoNorden är den entreprenör som Sundbyberg Avfall & Vatten AB har avtal med för hämtning av hushållsavfall i Sundbyberg.

RenoNordens norska verksamhet har under en period haft ekonomiska problem, vilket nu lett till att finansiärerna valt att avbryta finansieringen. Därmed går RenoNorden Norge i konkurs.

svenska verksamheten fortsätter som vanligt

Konkursen påverkar inte verksamheten i Sverige, som fortsätter precis som vanligt. Finansiärerna har bekräftat att de ser positivt på den svenska verksamheten.

Vår kontakt hos RenoNorden har även meddelat att detta inte påverkar deras uppdrag gentemot oss på Sundbyberg Avfall & Vatten AB.