Renovering av Brunnsgatans vattenledning

PUBLICERAD 2023-03-30 19:03 UPPDATERAD 2023-03-31 09:03

Sundbyberg Avfall & Vatten arbetar hela tiden med att underhålla och renovera det allmänna ledningsnätet i staden. Från och med 3 april 2023 kommer vi att renovera av dricksvattenledningen i Brunnsgatan i centrala Sundbyberg. Arbetet beräknas pågå cirka fem veckor.

VATTENAVSTÄNGNING

Under tiden renoveringen pågår kommer vi anlägga en temporär huvudledning för dricksvatten. Under tiden vi kopplar över från ordinarie huvudledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Planerade vattenavstängningar sker normalt på dagtid, vanligast efter klockan 10.00, och bör inte vara längre än fyra timmar.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förtid.

TRAFIK

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna kan komma att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

KONTAKTA OSS

Har du frågor kan du kontakta oss via vårt servicecenter:
Telefon: 08-706 65 00
E-post: info@savab.se