Vi renoverar dricksvattenledning på Vintergatan

Sundbyberg Avfall & Vatten kommer under sex veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningar mellan Vintergatan 8 och 12. Arbetet kommer att påbörjas onsdagen den 14:e juni och beräknas vara avslutat till måndagen den 24:e juli.

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Vintergatan är ursprungligen lagd år 1910 och är därmed i stort behov av renovering. I denna första etapp kommer 60 m ledning att renoveras mellan Vintergatan 8 och 12. Renoveringen kommer att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet till stadens invånare.

Vid renoveringen av dricksvattenledningen kommer det att användas en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att man drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. De ledningar som staden använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Under tiden renoveringen pågår kommer en temporär huvudledning för dricksvatten att anläggas då det inte anses vara rimligt att hushåll blir utan vatten under tiden arbetet pågår. En temporär huvudledning att läggas ovan mark och kommer att kopplas på till berörda fastigheter. Under den tid vi kopplar över från ordinarie huvudledning till den temporära ledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Vattenavstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 1 timme.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förtid.

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Parkeringsplatser kommer att stängas av under arbetet.

Vid frågor, kontakta Servicecenter: 08-706 65 00