Renovering av vattenledning på Skogsbacken

Sundbyberg Avfall & Vatten kommer under sex veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningen vid Skogsbacken, mellan Friluftsvägen och Ängsstigen. Arbetet kommer att påbörjas måndagen 21:a augusti.

Bakgrund
Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Skogsbacken är en ledning av gråjärn som är lagd 1951. I denna etapp kommer 70 m ledning att renoveras. Renoveringen kommer att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet till stadens invånare.
Vid renoveringen av dricksvattenledningen kommer det att användas en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att man drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. De ledningar som staden använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning
Under tiden renoveringen pågår kommer en temporär huvudledning för dricksvatten att anläggas. Under den tid vi kopplar över från ordinarie huvudledning till den temporära ledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Vattenavstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 1 timme.
Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förtid.

Trafik
Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Skogsbacken, mellan Friluftsvägen och Ängsstigen, kommer att stängas av och endast vara framkomlig för boende som ska köra in på parkeringsytan vid Skogsbacken 8.

Har du frågor kan du kontakt oss via vårt servicecenter:
08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.