Ett bildkollage bestående av två bilder. På den första bilden ligger rör i olika dimensioner och färger. På den andra är det en hand i en vatenstråle.

Vintergatan får ny vattenledning

PUBLICERAD 2023-03-13 09:03

Sundbyberg Avfall & Vatten kommer under sju veckors tid att utföra ett omfattande arbete med renovering av dricksvattenledningen på Vintergatan 2 - 6. Arbetet kommer att påbörjas måndagen 13 mars.

Bakgrund

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Vintergatan och Råstensgatan är en ledning av gjutjärn från år 1910. I denna etapp kommer cirka 50 meter ledning att renoveras. Renoveringen kommer att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet för dig som bor i området.

Vid renoveringen kommer vi att använda en teknik som kallas ”Slip-lining”. Det innebär att vi drar en ny plastledning igenom den befintliga ledningen som är gjord av gjutjärn. Ledningarna vi använder är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Under tiden renoveringen pågår kommer vi anlägga en temporär huvudledning för dricksvatten. Under tiden vi kopplar över från ordinarie huvudledningen kommer vattnet att behövas stängas av. Planerade vattenavstängningar sker normalt på dagtid, vanligast efter klockan 10.00, och bör inte vara längre än fyra timmar.

Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förtid.

Trafik

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna längsmed Vintergatan kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

Kontakta oss

Har du frågor kan du kontakt oss via vårt servicecenter:
Telefon: 08-706 65 00
E-post: info@savab.se