Två drifttekniker är nere i ett schakt där de installerar nya vatten- eller avloppsrör

Renovering av vattenledning Esplanaden

PUBLICERAD 2023-09-04 10:09 UPPDATERAD 2023-09-04 11:09

Sundbyberg Avfall och Vatten renoverar dricksvattenledning i Esplanaden. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

BAKGRUND

Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Esplanaden är gammal och behöver bytas ut. Arbetet sker för att öka leveranssäkerheten av dricksvattnet för dig som bor i Sundbyberg.

VATTENAVSTÄNGNING

Under tiden renoveringen pågår kommer vattnet att behövas stängas av vid vissa tillfällen. Vattenavstängningarna sker på dagtid, vanligast efter klockan 10, och bör inte vara längre än 4 timmar. Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade i förväg.

TRAFIK

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken.  Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

HAR DU FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

Kontakta oss gärna!

Servicecenter: 08-706 65 00
E-post: info@savab.se.