Medarbetare från Sundbyberg Avfall och Vatten står i ett schakt i marken

Renovering av vattenledning på Eliegatan

I Eliegatan ligger en huvudledning för dricksvatten. Den är från 1910 och behöver nu förnyas för att stadens invånare fortsatt ska kunna få säkert dricksvatten. Arbetet startar 2 oktober och pågår cirka tio veckor.

Den gamla ledningen kommer att förses med ett nytt plaströr invändigt. Vi använder endast material som är garanterat fria från Bisfenol A eller liknande mjukgörare.

Vattenavstängning

Renoveringen pågår i cirka tio veckor med start 2 oktober. Under tiden kommer vi då och då att behöva stänga av vattnet. Avstängningarna kommer att ske på dagtid, vanligen efter klockan 10, och bör inte vara längre än en timme. Samtliga fastigheter som berörs av vattenavstängning kommer att bli aviserade innan.

Trafik

Arbetet kommer medföra att det blir begränsad framkomlighet i trafiken. Ett antal av parkeringsplatserna längs Eliegatan kommer att stängas av för att arbetet ska kunna utföras. Samtliga infarter till fastigheter kommer att förbli tillgängliga.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakt oss via vårt servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se