Ett vattenglas fyllt med vatten som är i rörelse och svämmar över. Glaset står i vatten

Så arbetar vi för ett säkert dricksvatten

PUBLICERAD 2020-12-29 13:12

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och hanteringen är strikt kontrollerad. Du som bor i Sundbyberg får ditt vatten från Mälaren via Norrvattens vattenverk ute vid Görväln i Järfälla. Här kan du läsa mer om hur ditt dricksvatten kontrolleras för att uppfylla Livsmedelverks krav.

Dricksvattenprover

Som alla vattenverk följer Görvälnverket rådande lagstiftning och rekommendationer från Livsmedelsverket vad gäller provtagning och rening av dricksvattnet. På plats i laboratoriet analyseras vatten från hela vattenkedjan. Prover tas på:

  • Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverket från Mälaren
  • Vatten från de olika reningsstegen i vattenverket
  • Utgående dricksvatten
  • Kranvatten hos konsumenten

Vi tar även prover:

  • varje gång vi driftsätter nya ledningar.
  • om klagomål kommer in från invånare eller annan avdelning i staden-

Vilka prover tas?

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter eller olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Totalt analyserar de ett par hundra olika ämnen och gör ett antal mikrobiologiska analyser. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Norrvatten mäter sedan 2010 halten av PFAS i vattnet. Provsvaren visar att halterna av PFAS i råvattnet från Mälaren är mycket låga. Dricksvattnet som Norrvatten producerar och som du i Sundbyberg får till din kran ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS.