Sex stycken lustgaspatroner

Så sorteras trycksatta behållare

PUBLICERAD 2023-07-14 13:07

Lustgas, fastgas, gasflaskor, trycksatta behållare, kärt barn har många namn. Denna produkt har de senaste åren närmat sig hushållen medan det inte varit tydligt hur det ska sorteras. Här reder vi ut vad som gäller: detta avfall ska uteslutande samlas in som farligt avfall.

Stor risk för skador om avfallet hamnar fel

Trycksatta behållare åsamkar skada och risk i samtliga delar av kedjan i avfallshanteringen. När detta avfall hamnar på fel plats så blir det problem i alla led. I sopsugarna fastnar de och blockerar och vid kärlhämtning riskerar vi brand i sopbilarna. När behållare som hamnar i restavfallet sedan går vidare in i brännugnarna hos våra mottagande anläggningar så exploderar de, vilket leder till att anläggningen måste stoppa samtlig förbränning. Hamnar de trycksatta behållarna istället i grovavfallet så riskerar de att skjuta iväg som en projektil vid kompaktering och kan leda till allvarliga skador. Därför är det av yttersta vikt att detta avfall endast sorteras som farligt avfall.

Främst handlar det som lustgas som markant ökat i antal i annat avfall, men dessa sorteringsinstruktioner gäller samtliga gas/trycksatta behållare.

Så här sorteras gas/trycksatta behållare

Gas/trycksatta behållare lämnas alltid in som farligt avfall.

Insamling för kommuninvånare

Insamling för företag