Gröna växter i förgrunden. Bakom växterna en grön gräsmatta.

Därför ska du samla på vatten

PUBLICERAD 2020-05-20 09:05 UPPDATERAD 2020-05-20 13:05

En del samlar på porslinsfigurer, andra på tågbanor. Men något alla kan ha nytta av att samla på är vatten. Vattnet som regnar ner från himlen är gratis och kan dessutom användas till mycket. Genom att samla regnvatten och använda det där du kan, sparar du samtidigt på vårt gemensamma dricksvatten.

Dricksvatten – en dyrbar råvara

Medelförbrukningen av vatten i Sverige är cirka 160 liter vatten per person och dygn.* Det varierar förstås mycket, allt mellan cirka 50 och 300 liter räknas in i det normala. Den största delen av förbrukningen utgörs av vatten till vår personliga hygien, disk, tvätt och toalettspolning.

Att producera dricksvatten är energikrävande och dyrt eftersom vattnet ska genomgå flera reningsprocesser och kontroller av olika slag. Så använd vattnet smart. För att exempelvis vattna växterna i trädgården eller på balkongen behöver du inte använda dricksvatten. Passa på nu när vädret är ostadigt och ställ ut tunnor, hinkar eller byttor av olika slag. Kanske blir sommaren torr och då är du och dina växter bättre förberedda. Tänk på att se till så att tunnan står så att inga små barn eller djur riskerar att trilla i.

Vilket vatten är vilket?

Kärt barn har många namn. Här kan du testa vad du kan om olika benämningar på vatten. Kan du passa ihop rätt ord med rätt beskrivning?

 • A Grundvatten
 • B Saltvatten
 • C Gråvatten
 • D Färskvatten
 • E Spillvatten
 • F Avloppsvatten
 • G Ytvatten
 • H Dricksvatten
 • I Dagvatten
 • J Råvatten
 1. Det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.
 2. Vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd sakta tränger ner genom marken och sjunker neråt.
 3. Vatten som innehåller en märkbar koncentration av lösta salter.
 4. Ibland använt som benämning på avloppsvatten från bad, disk och tvätt.
 5. Regn eller snö som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak.
 6. Använt vatten från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Många kallar  det även för avloppsvatten.
 7. Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
 8. Vårt viktigaste livsmedel omgivet av stränga krav på kvalitet och säkerhet.
 9. Kallas också sötvatten och har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt.
 10. Råvara till dricksvatten vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Rätt svar: 1G, 2A, 3B, 4C, 5I, 6E, 7F, 8H, 9D, 10J

*Källa: Svenskt Vatten