Isig gata med spår av bildäck

Halka i stan

PUBLICERAD 2021-12-06 13:12 UPPDATERAD 2022-03-02 13:03

Snö och halka kan vara en prövning för den täta stadsbebyggelsen. Parkeringsproblem, uteblivna leveranser och inte minst sopbilar som inte kommer fram. Men när vi alla hjälps åt och gör det vi kan, så fungerar Sundbybergs stad även i vinterskrud.

HALT I BACKARNA KAN FÖRSENA SOPHÄMTNINGEN

En sopbil väger cirka 15 – 25 ton. Med den tyngden vill man inte köra i en brant osandad backe. Naturligtvis samordnar vi oss i mesta möjliga mån med snöröjningen. Men det kan ändå hända att sophämtningen blir försenad om halkbekämpningen inte kommer fram i tid. Har vi inte varit hos dig ännu på din hämtningsdag? Låt bara kärlet stå kvar ute så kommer vi så snart vi kan.

HJÄLP OSS ATT KOMMA ÅT DITT AVFALLSKÄRL

När snöplogen kommer har den som första syfte att öppna upp vägnätet i staden. Det kommer då att bildas snövallar som kan hindra din infart eller tillgängligheten till dina sopkärl. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och sanda vid behov och se till att dina kärl är tillgängliga. Så kan plogbilen köra vidare och göra fler gator tillgängliga för alla.

Så undviker du fastfrusna soppåsar

Se till att ditt avfallskärl är torrt. Lägg sedan en tidning i botten på kärlet. Om du kan, låt gärna soppåsen frysa till en stund innan du lägger den i ditt avfallskärl. Har du soppåsar som redan fastnat, skaka på  skaka på kärlet strax före sophämtningen eller stöt loss påsarna med ett kvastskaft.

FRUSNA VATTENLEDNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN

På vintern ökar risken för att vattenledningarna går sönder och att vattenläckor uppstår. Anledningen är att trycket på ledningarna ökar på grund av tjälen i marken. Vi ber därför om ditt tålamod om det är så att vi behöver gräva i gatan för att komma åt en trasig ledning framför just ditt hus.

VISSTE DU DETTA OM SNÖ I STAN?

  • Den rena snön som faller till marken är nysnö.
  • Snö som samlats ihop och ska transporteras bort räknas som avfall enligt Miljöbalken.
  • Den snö som ligger kvar på gatan och smälter blir till dagvatten.
  • Om det finns skräp i en snöhög ska detta städas bort då snön smält. Det kan annars bli en fråga om nedskräpning.
  • Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning och alla maskiner igång tar 10–14 timmar.